VEJTRANSPORT:

Vejtransport af farligt gods i Danmark skal som hovedregel foregå efter ADR-konventionens bestemmelser (European
Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road).

Herunder har vi samlet nogle links til relevante myndigheder:


Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen - Kemikalieberedskab
Politikontrol ADR Farlig Gods
Politi

Generelle bestemmelser

ADR konventionen

Download skriftlige anvisninger på Dansk her

Trafikstyrelsen - Godskørsel


FYRVÆRKERI:

Regler for salg, opbevaring, håndtering og anvendelse mv. af fyrværkeri, er fastsat i medfør af Bekendtgørelse 1424 af 16/12 2009 om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.