ArtikelBeskrivelsePrisTilføj
2.1-Flammable Gas
Varenummer: 1010S221    Denne vare er på lager På lager   
Fareseddel 2.1 Flammable Gas, rl. á 250 stk. 10x10cm
Fareseddel 2.1 anvendes ved transport af brandfarlige faste stoffer, selvnedbrydende stoffer og desensibiliserede faste eksplosive stoffer.
BEMÆRK: Selvklæbende
260,00 kr.
Fareseddel 2.2-Non-Flammable Compressed Gas
Varenummer: 1010S222    Denne vare er på lager På lager   
Fareseddel 2.2 Non flammable Gas, rl. á 250 stk. 10x10cm
Fareseddel 2.2 anvendes ved transport af ikke brandfarlige og ikke giftige gasser.
BEMÆRK: Selvklæbende
260,00 kr.
Fareseddel 2.3-Toxic Gas
Varenummer: 1010S223    Denne vare er på lager På lager   
Fareseddel 2.3-Toxic Gas, rl. á 250 stk. 10x10cm
Fareseddel 2.3 anvendes ved transport af giftige gasser.
BEMÆRK: Selvklæbende

260,00 kr.
Fareseddel 3 Brandfarlige væsker
Varenummer: 1010S230    Denne vare er på lager På lager   
Fareseddel 3 Flammable Liquid, rl. á 250 stk. 10x10cm
Fareseddel 3 Flammable Liquid anvendes ved transport af brandfarlige væsker.
BEMÆRK: Selvklæbende
260,00 kr.
Fareseddel 4.1 Brandfarlige faste stoffer
Varenummer: 1010S241    Denne vare er på lager På lager   
Fareseddel 4.1-Flammable Solid, rl. á 250 stk. 10x10cm
Fareseddel 4.1 Flammable Solid anvendes ved transport af brandfarlige faste stoffer.
BEMÆRK: Selvklæbende
260,00 kr.
Fareseddel Selvantændelige Stoffer
Varenummer: 1010S242    Denne vare er på lager På lager   
Fareseddel 4.2-Spontaneously Combustible, rl. á 250 stk. 10x10cm
Fareseddel 4.2 Spontaneously Combustible anvendes ved transport af selvantændelige stoffer.
BEMÆRK: Selvklæbende
260,00 kr.
4.3 Dangerous when wet
Varenummer: 1010S243    Denne vare er på lager På lager   
Fareseddel 4.3 Dangerous When Wet, rl. á 250 stk. 10x10cm
Fareseddel 4.3 Dangerous When Wet anvendes ved transport af stoffer som reagerer mod fugt og vand.
BEMÆRK: Selvklæbende
260,00 kr.
Fareseddel 5.1 Antændende/Oxiderende stoffer
Varenummer: 1010S251    Denne vare er på lager På lager   
Fareseddel 5.1 Antændende/oxiderende stoffer, rl. á 250 stk. 10x10cm
Anvendes til transport af Antændene/oxiderende stoffer
BEMÆRK: Selvklæbende
260,00 kr.
Fareseddel 5.2 Organiske Peroxider
Varenummer: 1010S252    Denne vare er på lager På lager   
Fareseddel 5.2 Organiske Perxocider , rl. á 250 stk. 10x10cm
Fareseddel 5.2 Organiske Peroxider anvendes til transport af Organiske Peroxcider.
BEMÆRK: Selvklæbende
260,00 kr.
Fareseddel 6.1 Giftige stoffer
Varenummer: 1010S261    Denne vare er på lager På lager   
Fareseddel 6.1-Toxic , rl. á 250 stk. 10x10cm
Fareseddel 2.3 anvendes ved transport af giftige gasser.
BEMÆRK: Selvklæbende
260,00 kr.
Fareseddel 6.2 Smittefarlige stoffer
Varenummer: 1010S262    Denne vare er på lager På lager   
Fareseddel 6.2-Infectious Substance , rl. á 250 stk. 10x10cm
Fareseddel 6.2 anvendes til transport af smittefarlige stoffer
BEMÆRK: Selvklæbende
260,00 kr.
Fareseddel 7A Radioaktiv klasse 1
Varenummer: 1010S27A    Denne vare er på lager På lager   
Fareseddel 7.A Radioactive Class I, rl. á 250 stk. 10x10cm
Fareseddel 7.A Radioactive kl. I anvendes ved transport af radioaktive stoffer i kolli hørende til kategori I, tilhørende fareklasse 7A
BEMÆRK: Selvklæbende

260,00 kr.
Fareseddel Radioaktiv klasse 2
Varenummer: 1010S27B    Denne vare er på lager På lager   
Fareseddel 7.B Radioactive Clas II, rl. á 250 stk. 10x10cm
Fareseddel 7.B Radioactive kl. III anvendes ved transport af radioaktive stoffer i kolli hørende til kategori II, tilhørende fareklasse 7B
BEMÆRK: Selvklæbende
260,00 kr.
Radioactive Class III
Varenummer: 1010S27C    Denne vare er på lager På lager   
Fareseddel 7.C Radioactive kl. III, rl. á 250 stk. 10x10cm
Fareseddel 7.C Radioactive kl. III anvendes ved transport af radioaktive stoffer i kolli hørende til kategori III-GUL, tilhørende fareklasse 7C
BEMÆRK: Selvklæbende               
260,00 kr.
Fareseddel 7D Radioaktiv
Varenummer: 1010S27E    Denne vare er på lager På lager   
Fareseddel 7.D Radioactive, rl. á 250 stk. 10x10cm
Fareseddel 7D Radioactive kl. I anvendes ved transport af radioaktive stoffer tilhørende fareklasse 7D
BEMÆRK: Selvklæbende
260,00 kr.
Fareseddel 7E Fissile
Varenummer: 1010S27E    Denne vare er på lager På lager   
Fareseddel 7.E Fissile, rl. á 250 stk. 10x10cm
Fareseddel 7.E Fissile anvendes ved transport af fissile stoffer i kolli tilhørende fareklasse 7E
BEMÆRK: Selvklæbende

260,00 kr.
8 Corrosive
Varenummer: 1010S280    Denne vare er på lager På lager   
Fareseddel 8.0 Corrosive, rl. á 250 stk. 10x10cm
Fareseddel klasse 8 Corrosive anvendes når der transporteres korriderende (Ruster) gods som skal holdes væk fra metal.
BEMÆRK: Selvklæbende
260,00 kr.
Fareseddel 9 Forskellige farlige stoffer
Varenummer: 1010S290    Denne vare er på lager På lager   
Fareseddel 9 Various Dangerous Substances, rl. á 250 stk. 10x10cm
Fareseddel 9 Various Dangerous Substances anvendes til transport af forskellige farlige stoffer.
BEMÆRK: Selvklæbende
260,00 kr.
Fareseddel Harmful
Varenummer: 1010S2A    Denne vare er på lager På lager   
Fareseddel Harmful, rl. á 250 stk. 10x10cm
Fareseddel Harmful (Skadelig) anvendes på embalage som skal holdes væk fra madvarer, da det er skadeligt imod fødevarer.
BEMÆRK: Selvklæbende               
260,00 kr.
Begrænset Mængde
Varenummer: 1010S2B    Denne vare er på lager På lager   
Fareseddel Begrænset Mængde, rl. á 250 stk. 10x10cm
Begrænsede mængder-label i henhold til ADR 2015 og IMDG amdt. 37-14.
BEMÆRK: Selvklæbende
260,00 kr.
Fareseddel Marine Pollutant
Varenummer: 1010S2D    Denne vare er på lager På lager   
Fareseddel Marine Pollutant, rl. á 250 stk. 10x10cm
Fareseddel Marine Pollutant anvendes som afmærkning af miljøfarlige stoffer.
BEMÆRK: Selvklæbende
260,00 kr.